Технологичните и организационни мерки за защита на данните в една организация, са в основата на изграждането на  добра стратегия за ИТ сигурност. Всяка компания, която се стреми  да осигури непрекъсваемост на бизнес процесите, централизирано управление, оптимизиране на ресурсите, гарантиране на качествени продукти и услуги, се нуждае от изграждане на подобна стратегия. Много често и най-незначителната загуба на информация може да доведе до неблагоприятни финансови резултати и затова разглеждането на ИТ сигурността наравно с всички бизнес процеси трябва да бъде приоритет на всяка една организация. Мерките за защита могат да бъдат насочени към защита на информацията от голям брой заплахи с цел осигуряване на непрекъснатостта на бизнеса, свеждане до минимум на възможните щети и максимално увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите и бизнес възможностите. Сигурността на информацията се изразява в съвкупността от физическа сигурност, документална сигурност, индустриална сигурност, персонална сигурност и сигурност на информационни системи и мрежи.

Какви са ползите за бизнеса?

Както знаем в основата на бизнеса стои клиента, неговите желания и нужди. За да привлечем вниманието му трябва да го убедим, че нашите процеси и системи са достатъчно надеждни и могат да отоговорят на всяко едно негово изискване. Една добре разработената и внедрена система за управление на информационната сигурност,  гарантира че клиентът ще може да се довери на сигурен, професионален и конкурентен партньор. При организацията на информационната сигурност, можем да набележим 5 основни пункта: физическа среда, персонална сигурност, документална сигурност, сигурност на автоматизираните системи и мрежи и индустриална сигурност. Най-честите загуби на фирмите идват от изнасяне на ценна за тях информация. Това би могло да се случи по няколко начина:

  • вътре в самата организация от някой „недобросъвестен служител"
  • отвън, чрез целенасочена атака
  • неоторизиран достъп до ценната информация
  • ненадеждна система за управление на документалната сигурност и сигурността на автоматизираните системи и мрежи

Ако имаме добре разработена система за информационна сигурност, която да включва споменатите 5 компонента, то своевременно бихме могли да предотвратим подобно изнасяне на данни. Една система за контрол на достъпа определено би ограничила възможността за проникване до нашите работни помещения  съответно до нашата информация. Добре защитената мрежа отвън със съответни хардуерни устройства може да ни предпази от източване на информация от разстояние. Подходящата антивирусна защита за вътрешния периметър, ще спомогне за по-добра и надеждна комуникация "чиста" от вируси и ще позволи на потребителя да насочи вниманието си върху по-важни задачи, свързани с работата му. Многообразието на информационни носители предполага и многообразни методи за обмяна на информация. Много често няма регламентиран процес на създаване, използване и архивирането на такава. Всяка фирма сама определя средствата за защита и съхранение, но една такава свобода би довела до недостатъчно и ненавременно оценяване на риска от загуба на фирмена информация. От изключително значение е подборът на обучен и мотивиран персонал, който би спомогнал за възпрепятстването на изнасяне на информация.

Ние в Компютел ООД знаем, че  доверието на клиетите се печели не само с професионално свършена работа, но и с добра вътрешно-фирмена организация и стабилна структура.