Архитектурата клиент-сървър намира широко приложение в почти всички сфери на съвременния бизнес. Може да я разглеждаме като класификация, използвана в локални мрежи, която използва разпределена информация, за да третира сървърите и отделните работни станции като интелигентни, програмируеми устройства, като по този начин използва пълната им изчислителна мощ. Това се постига чрез разделяне на обработката на едно приложение между два различни компонента: клиент и сървър.

Клиентският компонент е напълно самостоятелен персонален компютър и предлага на потребителя пълния си диапазон от възможности и характеристики за изпълнение на приложения. Сървърният компонент може да бъде персонален компютър, мини или суперкомпютър, който споделя своите ресурси с клиентския. Ресурсите могат да бъдат файлове, принтери, приложения, модеми, Интернет връзки и т.нат. Клиентската и сървърната машина работят съвместно за постигането на обработката на приложението, което се използва. Това не само увеличава разполагаемата изчислителна мощ в сравнение с по-стари архитектури, но също така използва възможностите много по-ефективно. Основната идея при традиционната клиент-сървър архитектура е клиентът да съдържа бизнес логиката, а сървърът се грижи за запазването и получаването на данните. Обикновено клиентската част на приложението е оптимизирана за взаимодействие с потребителя, докато сървърната част осигурява централизирана, многопотребителска функционалност. 

Клиент-сървър решенията имат няколко основни предимства: лесна администрация – централизирано управление осигурява лесно и ефективно управление на ресурсите; архивиране – данните във всеки един момент могат да бъдат надеждно съхранени и архивирани; обезопасяване – прилагане на политики за сигурност и ограничение на достъпа.

Като пример за Клиент/Сървър решение може да се даде пощенски сървър и свързаните с него потребители. Типичен случай е използването на Microsoft Exchange Server и свързаните с него клиенти Microsoft Outlook. В сървъра се съхранява потребителската кореспонденция, а в клиентската страна се реализира бизнес логиката на приложението. Друг типичен пример за използване на Клиент/Сървър технология е Сървър за Бази данни и прилежащите му клиенти. Например в SQL сървър се съхраняват надеждно потребителските данни, а цялостната им обработка и последващо използване се извършва в клиенската част.

Ние от „Компютел” ще Ви покажем как оптимално да се възползвате от Клиент/Сървър решенията, за да постигнете желаните резултати.