В съвременния силно конкурентен свят, бързото и професионално отстраняване на технически проблеми, които възпрепятстват ежедневните дейности е от ключова важност за съхраняването и подобряването на пазарните позиции на дадена организация. Ето защо, нашите специалисти предлагат услуги с изключителна надеждност и качество, които покриват изцяло нуждите на нашите клиенти.
Специалистите на Компютел ООД имат дългогодишен опит в техническата поддръжка на информационни системи и масиви както на малки и средни по големина фирми, така и на големи корпоративни клиенти. Наличието на гарантирана, високо квалифицирана и ефективна помощ и бързо реагиране е наш основен приоритет.

Компютел ООД предлага високо квалифицирана техническа поддръжка и бързо реагиране 24 на ден, 7 дни в седмицата. 

Инцидентна поддръжка: Достъпна за всяка фирма или физическо лице, по всяко време. Нашите специалисти ще Ви посетят на място и ще отстранят проблемите с Вашите компютърни системи. Клиентът заплаща единствено конкретната услуга, като обикновено стойността на услугата е за час работа
Абонаментна поддръжка: Клиентите заплащат фиксирана месечна такса за един от нашите гъвкави абонаментни плана и получават гарантирана помощ и поддръжка без допълнителни разходи. Потребителите, използващи абонаментна поддръжка получават приоритетно обслужване и ползват както отстраняване на конкретни проблеми, така и периодична профилактика на своите компютърни мрежи и системи.