• Хардуерен сервиз на персонални компютри, преносими компютри, периферни устройства, непрекъсваеми токозахранващи устройства.
  • Асемблиране на компютърни конфигурации.
  • Проектиране и изпълнение на локални мрежи.
  • Ъпгрейд на компютърни системи.
  • Продажба на модули, компоненти, аксесоари и консумативи.
  • Технически и софтуерни консултации.
  • Продажба на употребявани компютри.
  • Абонаментна поддръжка.