Развитието на информационните технологии от една страна и нуждата от все повече  и по-актуална информация на дадена организация от друга, налага внедряването на  редица решения за изграждане и развитие на информационната и комуникационната среда.
Това са решения свързани с кабелни системи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа,  LAN и WAN оборудване, изграждане на VPN връзки, VoIP и Voice, IT сигурност, системна интеграция на хардуер и софтуер.

Изпълнението на подобни решения без предварително проучване на очаквания резултат, анализ на използваните до момента решения, както и изготвянето на точен проект е несериозно.

Проектите, изготвени от фирма Компютел ООД са продукт на задълбочен анализ на съществуващата информационна и комуникационна структура, проучване на задачите, които трябва да изпълни новото решение, техническите възможности за реализацията му, както и перспективите за последващо развитие на организацията възложител.

С изработения от нас проект Вие получавате индивидуално и реално осъществимо решение, съобразено с Вашите изисквания и възможности; проект, обвързан с конкретни характеристики, ценови спецификации, време за изпълнение.

Ако възложите внедряването му на  нас, ще получите необходимите гаранции и екзекутивна документация след реализирането му.