Компютел ООД  внедрява разработени собствени проекти и проекти, налични при клиента в сферата на информационните технологии.

На база натрупания опит от създаването си през 1997 г. до днес, внедрената система за качество ISO 9001:2000 , Компютел ООД има разработена стройна система от правила по доставки, управление на човешкия ресурс и дейностите, и тяхното документиране при внедряване на проекти.

Компютел ООД разполага с обучени и сертифицирани специалисти по изграждане на Структурирани кабелни системи, контрол на достъпа, видеонаблюдение, сертифицирани от Microsoft и Novell системни специалисти, колеги обучени за инсталиране и настройки на активно оборудване на 3 СOM и CISCO, сървърни и сторидж системи на IBM и DELL, сертифицирани специалисти по поддръжка за продуктите на Panda Security.

Това ни дава възможност да внедряваме широк спектър от решения, качествено и акуратно, гарантирайки устойчива и дълготрайна работа на реализираните проекти.