Изборът на активно мрежово оборудване (АМО) е от изключителна важност както за доброто функциониране на LAN, така също и за лесното и икономично преконфигуриране при повишаване на потоците от данни или броя на абонатите, свързани в нея.

Първият ни и основен приоритет при предложение за избор на активно мрежово оборудване е да се запознаем със спецификата на съществуващата или новоизграждаща се LAN. Изясняват се посоката на потоците от данни, обема им, мрежови характеристики на крайното оборудване (сървъри, раб. станции, мрежови принтери и др.), пропускна способност на Структурираната Кабелна Система, налично до момента АМО, изискванията за отказоустойчивост. На база на направения анализ ние изработваме проект, включващ  топология на връзките, технически изисквания за оборудването в отделните възли на мрежата. След консултации с клиента, на база изискванията за надеждност и редундантност от една страна и възможностите за инвестиции от друга, подбираме марката и моделите на АМО, което да бъде доставено и инсталирано.

„Компютел” ООД предлага на своите клиенти консултации, проектиране, доставка, инсталиране и конфигуриране на мрежово оборудване и системи от него. Работим с разнообразни марки и модели мрежово оборудване в зависимост от специфичните изисквания на мрежата, в която ще бъде включено.