В настоящия раздел Вие можете да добиете представа за продуктите предлагани от фирма Компютел ООД. Богатата продуктова гама, която Ви се предлага е резултат на внимателен подбор от страна на нашите специалисти на най-добрите стоки от водещи производители като IBM, Toshiba, Dell, HP, Samsung, Acer, Fujitsu, Cisco, 3Com, Konica Minolta и др.

Не по малък интерес за Вас биха представлявали и висококачествените компютърни и сървърни системи с нашата собствена марка Computel Computers®. Благодарение на богатата дългогодишна практика на фирмата ние умело съчетаваме многократно тествани компоненти и решения с професионализма на специалистите ни за постигане на високопроизводителни компютърни и сървърни системи.

Продуктите са представени в обособени раздели сървъри, работни станции, преносими компютри и т.н., като Ви дават възможност да придобиете обща представа за продуктите, да се запознаете с акценти (цени) на избрани продукти, както и да изтеглите информация за съответната продуктова гама.
Към всеки раздел има и свързани теми, които Ви позволяват да придобиете представа и за допълнително предлагани аксесоари, решения, услуги или софтуер за предлаганите продукти.