en-USbg-BG
Information Technologies се задължава да пази неприкосновеността на личните ви данни и да разработва технология, която ви дава най-ефективен и безопасен онлайн достъп. Тази декларация за поверителност се отнася за web сайта Information Technologies и засяга събирането на данни и тяхното използване. С използването на web сайта Information Technologies вие сте съгласни с практиките за данни, описани в тази декларация.

Събиране на вашата лична информация

Information Technologies събира информация, която може да се идентифицира лично, като вашият e-mail адрес, име, домашен или служебен адрес или телефонен номер. Information Technologies също събира анонимна демографска информация, която не е единствена за вас, като вашия пощенски код, възраст, пол, желания, интереси и предпочитания.

От Information Technologies се събира също така автоматично и информация за вашия компютърен хардуер и софтуер. Тази информация може да включва: вашият IP адрес, типа на браузъра, имената на домейна, времената на достъп и адресите на Web сайта, към който се обръщате. Тази информация се използва от Information Technologies за извършването на услугата, да се осигури качеството на услугата и да предостави общи статистики относно използването на Web сайта Information Technologies.

Моля имайте впредвид, че ако вие директно разкриете информация, която може да ви идентифицира лично или разкриете лични данни през публичните табла за обяви в Information Technologies, тази информация може да бъде събирана и използвана от други. Забележка: Information Technologies не чете никоя от вашите лични онлайн комуникации.

Information Technologies ви съветва да прегледате декларациите за поверителност на Web сайтовете, към които избирате да се свържете от Information Technologies, за да разберете как тези Web сайтове събират, използват и споделят вашата информация. Information Technologies не е отговорен за декларациите за поверителност или друго съдържание на Web сайтовете извън Information Technologies и фамилията от Web сайтове на Information Technologies.

Използване на вашата лична информация

Information Technologies събира и използва вашата лична информация за работата на Web сайта Information Technologies и за да доставя услугите, които сте заявили. Information Technologies също така използа информацията, която ви идентифицира лично, за да ви информира за другите продукти или услуги, достъпни от Information Technologies и присъединените към него. Information Technologies може също така да се свърже с вас чрез проучвания за изследване на вашето мнение за текущите услуги или за потенциални нови услуги, които могат да бъдат предложени.

Information Technologies не продава, предоставя или дава под наем списъците на неговите клиенти на трети страни. Information Technologies може, от време на време, да се свърже с вас от името на външни бизнес партньори относно специфично предложение, което може да представлява интерес за вас. В тези случаи информацията, която може да ви идентифицира лично (e-mail, име, адрес, телефонен номер), не се прехвърля на третата страна. Допълнително Information Technologies може да споделя данни с доверени партньори, за да ни помагат да извършваме статистически анализи, да ви изпращат e-mail или поща, да осигуряват поддръжка на клиентити или да уреждат доставки. Никоя от тези трети страни няма право да използва вашата лична информация, освен за да осигурят тези услуги за Information Technologies и те са задължени да пазят поверителността на вашата информация.

Information Technologies не използва или разкрива чувствителна лична информация като раса, религия или политически предпочитания, без вашето изрично съгласие.

Information Technologies съхранява запис на Web сайтовете и страниците, които посещават нашите клиенти в рамките на Information Technologies, за да установим кои услуги на Information Technologies са най-популярни. Тези данни се използват, за да се достави персонализирано съдържание и съобщения в рамките на Information Technologies на клиентите, чиито поведение показва, че те се интересуват от определена тематика.

Web сайтовете Information Technologies ще разкрият ваша лична информация, без предупреждение, само ако това се изисква от закона или при твърдо убеждение, че такова действие е необходимо за: (а) отговаряне на изискванията на закона или съответствие с юридическо действие, насочено към Information Technologies или сайта; (б) защита и отстояване на правата или собствеността на Information Technologies; и (в) действие под изключителни обстоятелства, за да защити личната безопасност на потребителите на Information Technologies, или обществеността.

Използване на "бисквитки" (Cookies)

Web сайта Information Technologies използва "бисквитки" (cookies), за да ви помогне да персонализирате вашия онлайн опит. "Бисквитката" е текстови файл, който е поставен на вашия твърд диск от сървъра на Web страницата. "Бисквитките" не могат да се използват, за да стартират програми или да вкарат вируси в компютъра ви. "Бисквитките" са еднозначно свързани към вас и могат да бъдат прочетени само от web сървър в домейна, където е издадена "бисквитката" за вас.

Една от главните цели на "бисквитките" е да предложи удобна възможност за спестяване на времето ви. Целта на "бисквитката" е да каже на Web сървъра, че вие сте се върнали към определена страница. Например, ако вие персонализирате страниците на Information Technologies, или се регистрирате в сайта или услугите на Information Technologies, "бисквитката" ще помогне на Information Technologies да извика ваша специфична информация при следващите посещения. Това опростява процеса на съхраняване на вашата лична информация, като платежни адреси, адреси за доставка и т.н. Когато се върнете към същия Web сайт Information Technologies, информацията, която сте предоставили преди това, може да бъде извлечена, така че вие можете лесно да използвате възможностите на Information Technologies, които сте персонализирали.

Вие имате възможността да приемете или отхвърлите "бисквитките". Повечето Web браузъри автоматично приемат "бисквитки", но обикновено вие можете да настроите вашия браузър да отхвърля "бисквитките", ако предпочитате. Ако вие изберете да отхвърлите "бисквитките", вие няма да можете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на услугите или Web сайтовете на Information Technologies, които посещавате.

Защита на личната ви информация

Information Technologies защитава личната ви информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Information Technologies съхранява инфорацията, която предоставяте и която може да ви идентифицира лично в компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Когато лична информация (като номер на кредитна карта) се предава на други Web сайтове, тя се защитава с използването на шифроване, като протокола Secure Socket Layer (SSL).

Промени в тази декларация

Information Technologies ще актуализира понякога тази декларация за поверителност, за да отрази обратната връзка от фирмите и клиентите. Information Technologies ви окуражава периодично да преглеждате тази декларация, за да бъдете информирани как Information Technologies защитава вашата информация.

Информация за контакти

Information Technologies приветства вашите коментари относно тази декларация за поверителност. Ако мислите, че Information Technologies не спазва тази декларация, моля свържете се с Information Technologies чрез webmasters@computel.bg. Ние ще положим съответните усилия да установим и отстраним проблема.